Parafia św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim

POMIEJSZ  STRONĘ"A"

 

Czas realizacji projektu:
01.01.2011-31.08.2011

Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja
w Miszewku Strzałkowskim
organizuje zajęcia:
język angielski dla dorosłych (10 osób)
język angielski dla dzieci (10 osób)
logopedia dla dzieci (6 osób). 

Zapisy: ks. prob. Zbigniew Cichewicz
tel. 0 24 261 91 11 lub kom 0 602 175 742
www.miszewko.pl 

            Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet z parafii św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim poprzez:

1. Pobudzenie aktywności społecznej kobiet należących do parafii.
2. Wsparcie aktywnej polityki rynku pracy poprzez warsztaty z przedsiębiorczości i florystyki.

Dodatkowym celem projektu jest zmniejszenie agresji i eliminacja stereotypów związanych z płcią i dyskryminacją. Planowane w projekcie wsparcie skierowane jest bezpośrednio do kobiet należących do wspólnoty parafialnej, które pozwolą na wpłynięcie na ich niekorzystną sytuację, a tym samym na wyrównanie szans społecznych. W ramach projektu w kompleksowych warsztatach weźmie udział 15 kobiet.

            Szczegółowe kryteria rekrutacji:

-zamieszkanie na terenie Parafii św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim ( woj. mazowieckie),
-zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci udziału,
-wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych

Priorytetowo będą traktowane kobiety do 25r ż. pozostające bez pracy; kobiety 45+ o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe); kobiety powracające na rynek pracy po długiej nieobecności; samotne matki; kobiety będące członkami gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem; kobiety korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej, które z uwagi na warunki społeczne są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym.

            W ramach projektu odbędą się:

1. WARSZTATY FLORYSTYCZNE – 48h warsztaty obejmujące wykonanie podstawowych prac masowych, które najczęściej są wykonywane w kwiaciarni lub firmach dekoratorskich – układanie bukietów, wiązanek, dekoracje stołu, pakowanie prezentów, kwiaty żywe (cięte i doniczkowe), sztuczne. Mają na celu zapoznanie uczestniczek z pracą z kwiatami w podstawowym zakresie, nie stanowią jednak standardowego kursu zawodowego. Oprócz przekazania wiedzy florystycznej, będą miały również terapeutyczne działanie na kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym.

2. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – 16h warsztaty, których celem jest poprawa kompetencji osobistych uczestniczek, zwiększające ich zdolność do efektywnego funkcjonowania w otoczeniu społecznym i wchodzenia w funkcjonujące sieci społeczne. Będą prowadzone ćwiczenia w zakresie radzenia sobie z problemami dnia codziennego, przemocą oraz funkcjonowaniem stereotypów.

3. WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 12h warsztaty, których celem jest przekazanie kobietom podstawowych inf. z zakresu przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia własnej działalności, pozyskiwania środków finansowych.

            Realizacja projektu przyczyni się do lepszego przygotowania kobiet do właściwego funkcjonowania na rynku pracy i nie tylko, niwelowania różnic wynikających z wiejskiego pochodzenia czy też odmienności osobistej, co w efekcie stanowi element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Rozwinie umiejętności współdziałania i współpracy, wiarę we własne siły i możliwości. Podjęte działania pozwolą na przełamanie obojętności i rozbudzą drzemiące zainteresowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”