Parafia św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim

POMIEJSZ   STRONĘ   "A"     

    

 

„Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

„Inwestujmy w siebie”

Głównym celem proponowanego projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców Parafii Miszewko Strzałkowskie oraz pobudzenie ich aktywności i zaangażowania w obszarze edukacji poprzez naukę języka angielskiego oraz terapię logopedyczną.

Uczestnikami projektu będzie 20 mieszkańców Parafii Miszewko Strzałkowskie, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w komunikowaniu się w języku angielskim oraz 6-oro dzieci wykazujących problemy logopedyczne i mających trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem.

Projekt zakłada 96 godz. zajęcia z języka angielskiego w każdej grupie. Planujemy przeszkolić 2 grupy, w każdej po 10os. Zajęcia będą odbywać się w sali na terenie plebanii. Planujemy, że zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2 godz. Ostatecznie jednak rozkład zajęć zostanie dopasowany do potrzeb uczestników. Trzecia grupa, składająca się z dzieci z problemami logopedycznymi będzie spotykać się 3 razy w miesiącu po 1 godz. na każde dziecko. Terapia logopedyczna będzie służyła prawidłowemu kształtowaniu mowy, zapobieganiu zaburzeniom mowy i ich eliminowaniem. Obejmuje ona oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy i działania zmierzające do usunięcia wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Proponowane w projekcie zajęcia pozwolą Uczestnikom na stworzenie podstaw do dalszej nauki , może zapoczątkować realizację koncepcji uczenia się przez całe życie, co w efekcie podniesie ich wartość na rynku pracy. Kształcenie ustawiczne jest obecnie podstawowym warunkiem sukcesu zawodowego i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Projekt będzie realizowany na obszarze wiejskim.

Realizacja projektu przyczyni się do właściwego funkcjonowania we współczesnym świecie, niwelowania różnic wynikających z wiejskiego pochodzenia, co w efekcie jest stanowi element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Formularze do pobrania: