Parafia św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim


Historia

Krótki rys historyczny dziejów kościoła i parafii w Miszewku Strzałkowskim

   O początkach kościoła i parafii w Miszewku Strzałkowskim brak jest dokumentów. Z pewnością jednak początki kościoła a może i parafii sięgają XVI wieku. Świadczy o tym zachowana po dziś dzień zabytkowa puszka do komunikantów, pochodząca z 1595 roku. Od dawna też w kościele i w okolicy wielką czcią darzono Matkę Bożą, a jej cudowny obraz znajdował się w głównym ołtarzu. Nie był to jednak wizerunek Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, który dziś możemy oglądać w  ołtarzu głównym lecz był to w XVII wieku obraz Maryi z Dzieciątkiem Jezus na ręku, w srebrnych ramach i ozdobach.

   Poprzedni kościół drewniany, wybudowany w 1752 roku przez Sebastiana Dębowskiego, Biskupa kujawskiego pod wezwaniem św. Mikołaja, patrona naszej parafii, spalił się w niewyjaśnionych okolicznościach dnia 19.VI. 1908 roku. Obecny kościół murowany pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wzniesiono w latach 1909 – 1912 z ofiar całej parafii, staraniem księdza Bruzdy, a później wyposażono wewnątrz z inicjatywy księdza Chabowskiego.

   Parafia Miszewko Strzałkowskie była głęboko katolicka i w okresie tworzenia się mariatywizmu /na początku XX wieku/ cała pozostała wierna prawdziwemu Kościołowi Chrystusowemu. Od 1926 roku straciła na znaczeniu, bo nie miała własnego proboszcza, a była obsługiwana przez księży proboszczów sąsiednich parafii. Do 1939 roku przez księdza ze Słupna, a w późniejszym okresie przez księdza ze Święcieńca.

   W latach 1939 – 1943 z parafii Miszewko Strzałkowskie zostali zebrani do obozów koncentracyjnych w Działdowie i Dachau księża : Aleksander Broszkiewicz, który w Działdowie poniósł śmierć męczeńską, a także Hubert Kamiński i Aleksander Wilgolaski.

   W ostatnich latach parafia dokonała jednak większych osiągnięć. Przy pomocy dość życzliwych i ofiarnych parafian, staraniem po przeszło 50 latach w 1961 roku ogrodzono na nowo kościół i cmentarz grzebalny. W 1963 roku poprawiono tynki i pomalowano wewnątrz kościół i ołtarze oraz uzupełniono braki w instalacji elektrycznej. W 1965 roku ufundowano nowy, pięknie malowany obraz Matki Bożej Wniebowziętej, ocalały ze spalonego kościoła.

   W parafii są dwa odpusty  : Wniebowzięcie Matki Bożej 15 sierpnia, ściągający wielu wiernych z okolicznych wiosek a także z Płocka i św. Mikołaja, patrona parafii który obchodzony jest 6 grudnia.

   Ze starych zabytków zachowała się w kościele : puszka do komunikantów z 1595 roku, monstrancja z 1690 roku, 6 ołowianych lichtarzy z 1725 roku, dzwon z 1651 roku oraz obraz Matki Bożej Wniebowziętej.