Parafia św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim


Historia

Jesteśmy parafią z tradycjami

Wieś Miszewko należała do rodziny Miszewskich. Pochodzący z niej Marcin zwany Śledziem, starosta płocki, dał miejscowości w 1439 r. nazwę Miszewka Śledziowego. W XV wieku rodzina przyjęła nazwisko Strzałkowskich, stąd Miszewko Strzałkowskie. Taka nazwa zachowała się, chociaż Miszewko przechodziło później w ręce innych właścicieli.

          Parafia pw. św. Mikołaja powstała prawdopodobnie na początku XV w., bowiem pierwsza wiadomość pochodzi z 1450 r. Istniejący kościół drewniany o dwóch kaplicach konsekrowany był w XVI w. Kolejny kościół, drewniany, wystawiony w 1752 r. konsekrował w 1757 r. bp Antoni Sebastian Dembowski. Uległ on spaleniu w r. 1900.

         Budowę obecnego kościoła, według projektu architekta Józefa Dziekońskiego z 1905 r., prowadził w latach 1909-1912 ks. Ignacy Bruzda, a ukończył w 1921 r. ks. Wincenty Chabowski. Jest to jednonawowy kościół neogotycki, orientowany, murowany z cegły na podmurówce granitowej, z krótkim prezbiterium. Obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w głównym ołtarzu cieszy się szczególnym kultem wiernych. Od 1941 r., po aresztowaniu ks. Antoniego Broszkiewicza, kościół był zamknięty.

         We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują: rokokowa chrzcielnica, barokowa monstrancja i barokowy relikwiarz. Parafia posiada księgi metrykalne: chrztów (od 1808 r.), ślubów (od 1902 r.) i zgonów (od 1826 r.).