Parafia św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim


Wydarzenia  - 20o6 . 10 . 22  Uroczysta procesja
 

Uroczysta procesja 22 października 2006 r.

W niedzielę 22 października 2006 r. w Miszewku Strzałkowskim odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna. Była ona wyjątkowa ze względu na fakt, że w ostatnich dniach została ukończona budowa nowej drogi procesyjnej z kostki brukowej zwanej „starobrukiem”.           

Mszy św. dziękczynnej przewodniczył i procesję eucharystyczną poprowadził ks. kan. dr Daniel Brzeziński. Była to radosna chwila i sposobność, żeby podziękować osobom, które wspierały naszą Parafię w tym trudnym i kosztownym przedsięwzięciu. Dziękujemy Wójtowi Gminy Słupno p. Stefanowi Jakubowskiemu za stworzenie klimatu do tej inwestycji i czuwanie nad jej przebiegiem. Wdzięczność wyrażamy również p. inż. Krzysztofie Barszczewskiej z Urzędu Gminy w Słupnie, p. inż.. Ryszardowi Rychlińskiemu z Płocka i p. Bogdanowi Kuchcie naszemu parafianinowi. Słowa wdzięczności kieruję do Parafian, którzy wspierali mnie modlitwą, dobrą radą i ofiarami materialnymi.

                 Dziękuję mojemu poprzednikowi ks. prob. Januszowi Rumińskiemu, który zapoczątkował całą tę inwestycję. Niech nasza troska o kościół materialny zbliża nas do siebie i do Boga.

 

.